image

Baucon.  GALLERY 7 **NEW ผลงานปี 2562**

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา

 

 
 
 
 
91. งานรื้อถอน ธนบุรี ประกอบรถยนต์
92. งานรื้อถอน ปั๊ม ปตท. ท่าอิฐ
93. งานรื้อถอน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์
 
 
 
94. งานรื้อถอน AP ท่าพระ
95. งานรื้อถอน ONE BANGKOK
96. งานรื้อหลังคา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
 
 
 
97. งานรื้อถอน ถ.ประชาร่วมใจ-มิตรไมตรี
98. โครงการ รถไฟฟ้าสีส้ม ส่วนสถานีลำสาลี
99. โครงการ รถไฟฟ้าสีส้ม ส่วนสถานีศรีบูรพา
 
100. งานรื้อถอน อินน์ไซด์ โฮเทล สุขุมวิท 50
101.
102.
103.
104.
105.