image

Baucon.  GALLERY 2

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา :

 

 
 
 
 
16. อาคารพาณิชย์   ถ.จันทน์
17. โบสถ์คริสต์
18. Q-House  หลังสวน
 
 
 
19. Capital Asset Development
20. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
21. ศุภาลัย  ศรีนครินทร์
 
 
 
22. Amari Hotel   ซ.ศูนย์วิจัย
23. ธนชาต  หลังสวน
24. ม.กรุงเทพ  วิทยาเขตรังสิต
 
 
 
25. บ้านศาลาแดง
26. พระราชวังสราญรมย์
27. รื้อโครงสร้างเหล็กป้ายโฆษณา
 
 
 
28. พันธุ์ทิพย์พลาซ่า บางกะปิ
29. ธนายง
30. Belle  Avenue